درباره شبکه نام یکتا رویال وب

شبکه نام یکتا و یا همان Domain Name System (DNS) یک سامانه برای تبدیل نام دامنه ها و نام های اینترنتی به آدرس حقیقی سایت ها و یا سرویس های اینترنتی است. این شبکه وظیفه تبدل و دسترسی به سایت ها و سامانه های اینترنتی را در شبکه اینترنت بر عهده دارد. با توجه به اینکه ساختار شبکه بین المللی اینترنت وابسته به شبکه نام یکتا است، در شبکه ملی اینترنت دسترسی به این شبکه ها و زیر ساخت هایی که از این شبکه استفاده می کنند، محدود است. شبکه نام یکتا رویال وب با استفاده از استاندارد های موجود برای استفاده در شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی گسترش داده شده است و برای کاربران و سایت های داخلی فعال شده است.